ZARZĄDZENIE NR 275/22 WÓJTA GMINY OSIE z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie przedstawienia Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osie za 2021 r., Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Osie oraz realizacji przedsięwzięć za 2021 rok


       Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054, poz. 2270, z 2022 r. poz. 583 i poz. 655), zarządzam:         

 

Ostatnia aktualizacja
18/05/2022
Autor
trokaj
Liczba wyświetleń

31