Informacja Wójta Gminy Osie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Kategoria

INFORMACJA
WÓJTA   GMINY   OSIE

o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

 

I.   Nazwa i adres jednostki:    Urząd Gminy Osie, ul. Dworcowa 6, 86 – 150 Osie

II.
Stanowisko urzędnicze: ds. księgowości budżetowej


III.
W wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia wybrana została:


Pani  Martyna Podlewska zam. Śliwice

IV. Uzasadnienie dokonanego wyboru.


Pani Martyna Podlewska spełniała wszystkie kryteria  określone w ogłoszeniu o naborze.
O wyborze kandydatki zadecydowało spełnienie wymogów formalnych oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydatka podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą merytoryczną konieczną na ww. stanowisku. Komisja oceniła wysoko posiadane przez kandydatkę predyspozycje, wiedzę, umiejętności i doświadczenie zawodowe, rokujące prawidłowe wykonywanie obowiązków na stanowisku ds. księgowości budżetowej. Kandydatka spełniła również wymagania dodatkowe, które w ocenie komisji pozwolą na optymalne wykonywanie zadań.

Osie, dnia 14 czerwca 2023 r.                                               Wójt Gminy Osie

                                                                                               (-) Michał Grabski

Załączniki
Ostatnia aktualizacja
14/06/2023
Autor
porozynskil
Liczba wyświetleń

410