Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w ogłoszeniu o naborze na stanowisko ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Osie, ul. Dworcowa 6

Kategoria

Lista

kandydatów spełniających wymagania formalne w ogłoszeniu o naborze na stanowisko ds. księgowości budżetowej
w Urzędzie Gminy Osie, ul. Dworcowa 6

W wyniku przeprowadzenia wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy, wymogi formalne określone w ogłoszeniu
o naborze opublikowanym w BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Osie w dniu 29 maja 2023 r. spełniają następujące osoby:

  1. Martyna Podlewska zam. Śliwice

Oferty złożone przez pozostałe osoby nie spełniały wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu o naborze.

Osie, dnia 12 czerwca 2023 r.                                                         Przewodnicząca

     Komisji ds. naboru

                                                                                                        (-)  Beata JagłaZałączniki
Ostatnia aktualizacja
12/06/2023
Autor
porozynskil
Liczba wyświetleń

281