Obwieszczenie Wójta Gminy Osie z dnia 9.03.2021r.

Osie, dnia 09.03.2021 r.
ROŚBiGK.6220.6.2019.ML

OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 201 gr. poz.2096)
zawiadamiam,
że w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach ewidencyjnych nr 32/5 i 32/8, w obrębie geodezyjnym Wałkowiska, w gminie Osie, został zebrany materiał dowodowy, niezbędny do wydania decyzji.
Strony postępowania administracyjnego mają prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji mają możliwość wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym informuję, że z zebranym materiałem dotyczącym ww. sprawy można zapoznać się oraz wnieść ewentualne uwagi i wnioski w terminie 7 dni od dnia publikacji niniejszego zawiadomienia. Dokumenty są dostępne w Urzędzie Gminy Osie, przy ul. Dworcowej 6, 86-150 Osie, pok. 13, w dni powszednie, w godzinach urzędowania.

Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski

Otrzymują:
1.    Pan Michał Czajkowski, PRO VENTO ENERGIA Sp. z o.o.
85-236    Bydgoszcz, ul. Grunwaldzka 4/10
2.    Pozostałe strony postępowania zawiadomione na podstawie art. 49 KPA

metryczka


Wytworzył: Marek Lejk (9 marca 2021)
Opublikował: Marek Lejk (7 stycznia 2019, 15:05:46)

Ostatnia zmiana: Marek Lejk (25 marca 2021, 14:54:01)
Zmieniono: Dodanie treści obwieszczenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 276