Obwieszczenie Wójta Gminy Lniano z dnia 24.02.2017 r. - zawiadomienie stron postępowania

Obwieszczenie Wójta Gminy Lniano, w którym zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 1/2017 z dnia 24.02.2017 r. znak: IOŚiR.6220.4.11.2017,

dla przedsięwzięcia

pn. „ Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T ”,

w której stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, wydanej na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie, w imieniu którego z upoważnienia i na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu wystąpił LAPIS Artur Kamiński ul. Igrzyskowa 1/46 85-796 Bydgoszcz, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „ Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T ”.
W terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, w siedzibie Urzędu Gminy Lniano, ul. Wyzwolenia 7, 86 – 141 Lniano, pokój nr 3, w godzinach 7.00 – 15.00 w dniach pracy Urzędu Gminy.

Wójt Gminy Lniano

(-) Zofia Topolińska

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Lniano (24 lutego 2017)
Opublikował: Marek Lejk (27 lutego 2017, 15:13:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 404