Obwieszczenie Wójta Gminy Lniano z dn. 17.01.2017 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Lniano o wydaniu postanowienia Wójta Gminy Lniano znak: IOŚiR.6220.4.6.2017 z dnia 17.01.2017 r. o nie nakładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie, w imieniu którego z upoważnienia i na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu wystąpił LAPIS Artur Kamiński ul. Igrzyskowa 1/46 85-796 Bydgoszcz, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T”.
Treść obwieszczenia: Pobierz >>> (410kB) pdf
Postanowienie: Pobierz >>> (4319kB) pdf
Opinia RDOŚ: Pobierz >>> (3505kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Lniano (17 stycznia 2017)
Opublikował: Marek Lejk (18 stycznia 2017, 14:40:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 371