OBWIESZCZENIA I OGŁOSZENIA

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi 2019

Ogłoszenie Wójta Gminy Osie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymiNa podstawie uchwały Nr XXXIV/221/10 Rady Gminy Osie z dnia 26 października 2010 r.  w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami [...]

Obwieszczenie z dnia 30.07.2019r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, działając na podstawie: - art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska [...]

Obwieszczenie PGW Wody Polskie z 24 lipca 2019 r

Na podstawie art. 401 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r., Poz. 2268 ze zm.) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Chojnicach zawiadamia się i podaje do publicznej [...]

Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.

Osie, 26.07.2019 r. WYKAZ Wójt Gminy Osie na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z dnia 2018 poz. 2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych [...]

Wnioski o szacowanie szkód w związku z suszą w 2019 r.

Zgodnie z nowym komunikatem nr 7 IUNG w Puławach za okres od 21.V - 20.VII Gmina Osie została uznana za teren objęty suszą. Uprawy, które kwalifikują się do szacowania to: zboża jare, kukurydza na kiszonkę i na ziarno, rośliny [...]

Zawiadomienie o przedłużenie terminu „Budowa drogi gminnej nr 030102C Brzeziny-Miedzno - II etap”

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), zawiadamia, że załatwienie sprawy poprzez [...]

Informacja o uchwale antysmogowej województwa kujawsko-pomorskiego

Informujemy o przyjęciu w dniu 24 czerwca 2019 r. przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwały Nr XIII/l36/19 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko- pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji [...]

Obwieszczenie Starosty Świeckiego z dnia 10 lipca 2019 r.

Świecie, 10 lipca 2019 r.AB.6740.2.O.1127.2019O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y    Ś W I E C K I E G O           Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania [...]

Informacja o wyborach do Rady Powiatowej Izby Rolniczej

                                         &nbs [...]

Obwieszczenie Starosty Świeckiego Nr AB.6740.2.O.1127.2019 z dnia 7 czerwca 2019 r.

O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y    Ś W I E C K I E G O      Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg [...]

WYBORY ŁAWNIKÓW 2019

Wybory ławników 2019Rada Gminy Osie informuje, że 31 grudnia 2019 r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych. W związku z tym wybierany jest 1 ławnik do Sądu Rejonowego w Świeciu  na kadencję 2020-2023.Zasady i tryb [...]

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu z dnia 20.11.2018 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu informuje, żę na podstawie przeprowadzonych w dniu 15.11.2018r. badań jakości wody z wodociągu publicznego w Tleniu, administrowanego przez Gminny Zakład Komunalny ul. Dworcowa 6, 86-150 [...]

Komunikat Państwowe Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu z dnia 9.11.2018 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w ŚwieciuInformuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu publicznym w Tleniu w punkcie poboru Dom Seniora „Tucholanka”, ul. Bydgoska 4, Tleń, stwierdzono podwyższoną ogólną liczbę [...]

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi 2018

Ogłoszenie Wójta Gminy Osie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymiNa podstawie uchwały Nr XXXIV/221/10 Rady Gminy Osie z dnia 26 października 2010 r.  w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami [...]

Ogłoszenie Wójta Gminy Osie o naborze wniosków na dofinansowanie wymiany pieców

Osie dnia 6.04.2018 r.OGŁOSZENIEWójt Gminy Osie ogłasza nabór wniosków o przyznanie dofinansowania do wymiany pieców w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych lub lokalach mieszkalnych. O dotację mogą ubiegać się osoby, które zdecydowały [...]

Ocena jakości wody w wodociągach gminnych

Wójt Gminy Osie podaje do publicznej wiadomości informację Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu z dnia 13.03.2018 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. [...]

Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi na terenie gminy Osie w 2017 r.

Wójt Gminy osie podaje do publicznej wiadomości Ocenę obszarową jakości wody do spożycia przez ludzi na terenie gminy Osie w 2017 r. [...]

OBWIESZCZENIE z dnia 01.03.2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów uproszczonych planów urządzenia lasów

Osie, dnia 01 marca 2018 r.ROŚBiGK.611.1.2018.MLOBWIESZCZENIEo wyłożeniu do publicznego wglądu projektów uproszczonych planów urządzenia lasówNa podstawie art. 21 pkt. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2017 r. [...]

OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 2017

Ogłoszenie Wójta Gminy Osie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi        Na podstawie uchwały Nr XXXIV/221/10 Rady Gminy Osie z dnia 26 października 2010 r.  w sprawie określenia [...]

Obwieszczenie Starosty Świeckiego z dnia 6 września 2017 r.

Obwieszczenie Starosty Świeckiego z dnia 6 września 2017 r. o wydaniu w dniu 5 września 2017 r. decyzji nr 557/2017 zmieniającej decyzję własną nr 638/2013 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę na dz. nr 554 [...]

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzezinach

  Osie, dnia 29 maja 2017 r.OGŁOSZENIE O KONKURSIEWÓJT GMINY OSIE86-150 Osie, ul. Dworcowa 6OGŁASZA KONKURSNA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORASzkoły Podstawowej w Brzezinach, Brzeziny 40 A, 86-150 OsieI. WSKAZANIE WYMAGAŃ WOBEC [...]

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora: 1) Przedszkola Publicznego w Osiu 2) Szkoły Podstawowej w Osiu 3) Szkoły Podstawowej w Wierzchach

Osie, dnia 9 marca 2017 r.OGŁOSZENIE O KONKURSIEWÓJT GMINY OSIE86-150 Osie, ul. Dworcowa 6OGŁASZA KONKURSNA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA:1. Przedszkola Publicznego w Osiu, ul. Dworcowa 4, 86-150 Osie2. Szkoły Podstawowej w Osiu, ul. Szkolna [...]

OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 2016

Ogłoszenie Wójta Gminy Osie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymiNa podstawie uchwały Nr XXXIV/221/10 Rady Gminy Osie z dnia 26 października 2010 r.  w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami [...]

OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Ogłoszenie Wójta Gminy Osie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymiNa podstawie uchwały Nr XXXIV/221/10 Rady Gminy Osie z dnia 26 października 2010 r.  w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami [...]

Ogłoszenie o wyborach na ławników

Ogłoszenie o wyborach na ławników31 grudnia 2015 r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2016-2019.W związku z tym Prezes Sądu Okręgowego w Bydgoszczy  zwrócił się do Rady Gminy Osie  z prośbą o dokonanie naboru [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij