OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY OSIE z dnia 07.04.2015 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu i możliwości zapoznania się z projektem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Osie

Osie, dnia 07.04.2015 r.
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY OSIE


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Osie

Na podstawie art. 39, 40 i 41 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r, poz. 1235 z późn. zm.)

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu i możliwości zapoznania się z projektem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Osie zwanym dalej PGN

w terminie od 07.04.2015 r. do 28.04.2015 r.
w siedzibie Urzędu Gminy Osie, przy ul. Dworcowej 6,
w pokój nr 13 w godzinach od 7.15 do 15.00

PGN to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza, a także zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

Uwagi i wnioski w niniejszej sprawie można składać w terminie 21 dni od dnia ukazania się obwieszczenia tj. do dnia 28.04.2015 r.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres: ug@osie.pl

Wniosek powinien zwierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.
Uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy Osie.

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Osie – www.bip.osie.pl,  na stronie internetowej Urzędu Gminy Osie  - www.osie.pl, na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Osie, ul. Dworcowa 6.


Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski


Do pobrania:


Projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Osie >>> (2187kB) pdf
Wytworzył: Marek J. Lejk (7 kwietnia 2015)
Opublikował: Marek Lejk (7 kwietnia 2015, 12:00:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1056

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij