Projekt uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osie w 2017 r.

W związku z opracowaniem projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osie w 2017 roku" Wójt Gminy Osie zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne oraz podmioty, o których mowa w art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 856, z 2014 r. poz. 1794 i z 2015 r. poz. 266) do wzięcia udziału w konsultacjach w zakresie projektu „Programu opieki nad zwierzętami …..”.

Projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osie w 2017 roku”

W konsultacjach wziąć udział mogą organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające na obszarze Gminy Osie oraz inne podmioty, o których mowa w art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 856, z 2014 r. poz. 1794 i z 2015 r. poz. 266)

Termin przeprowadzenia konsultacji:

21 dni od dnia zamieszczenia informacji o konsultacjach na stronie internetowej Urzędu Gminy Osie. Nieprzedstawienie opinii w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

Forma konsultacji:

pisemne wyrażenie opinii wg załączonego formularza na adres Urzędu Gminy Osie, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: ug@osie.pl


Referat odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji:

Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Osie, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie, tel. 52 33 29 540, e-mail: admin@osie.pl

Z projektem programu można zapoznać się w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Osie, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie (pokój 13) w godzinach pracy Urzędu, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Osie - zakładka Prawo lokalne ->Programy i strategie oraz na stronie internetowej Gminy Osie www.osie.pl


Projekt Uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osie w 2017 roku znajduje się tutaj Pobierz >>> (301kB) pdf

Formularz konsultacji do pobrania znajduje się tutaj Pobierz >>> (113kB) pdfmetryczka


Wytworzył: Marek Lejk (1 lutego 2017)
Opublikował: Marek Lejk (1 lutego 2017, 15:38:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 489