Uchwała nr XXVII/198/14 Rady Gminy Osie z dnia 31 marca 2014 w sprawie programu opieki nad zwierzętami...

UCHWAŁA NR XXVII/198/14

RADY Gminy OSIE


z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osie w 2014 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) i art. 1 la ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 ) uchwala się , co następuje:


Pełna treść Uchwały nr XXVII/198/14 Rady Gminy Osie Pobierz >>> (290kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Marek J. Lejk (31 marca 2014)
Opublikował: Marek Lejk (22 stycznia 2015, 10:00:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 674