Uchwała nr XX/136/13 Rady Gminy Osie z dnia 20 marca 2013 w sprawie programu opieki nad zwierzętami...

UCHWAŁA NR XX/136/13 RADY GMINY OSIE
z dnia 20 marca 2013 r.
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osie w 2013 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ) i art. 1 la ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm. ) uchwala się , co następuje:

Pełna treść Uchwały nr XX/136/13 Rady Gminy Osie  Pobierz >>> (298kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Marek J. Lejk (20 marca 2013)
Opublikował: Marek Lejk (22 stycznia 2015, 09:39:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 549