Uchwała nr XI/71/12 Rady Gminy Osie z dnia 27 marca 2012 w sprawie programu opieki nad zwierzętami...

Uchwała nr XI/71/12
Rady Gminy Osie
z dnia 27 marca 2012

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osie w 2012 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm. ) uchwala się , co następuje:

Pełna treść Uchwały nr XI/71/12 Rady Gminy Osie Pobierz >>> (112kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Marek J. Lejk (13 grudnia 2012)
Opublikował: Marek Lejk (13 grudnia 2012, 11:03:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1128