Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Osie


Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Osie za  2016 rok
Pobierz>>> (289kB) pdf

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji za 2016 rok

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) Wójt Gminy Osie informuje, że w roku 2016 Gmina Osie osiągnęła:
•    Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła -37,70 %
•    Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 91,22 %
•    Osiągnięty poziom ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania - 0,00 %

Osie, dnia 29 kwietnia 2017 r.

====================================================

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Osie za 2015 rok Pobierz >>> (417kB) pdf

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu
oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji za 2015 rok

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) Wójt Gminy Osie informuje, że w roku 2015 Gmina Osie osiągnęła:
•    Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła -40,20 %
•    Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 100 %
•    Osiągnięty poziom ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – 51,2 %

Osie, dnia 7 kwietnia 2016 r.

====================================================

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Osie za  2014 rok Pobierz>>> (282kB) pdf

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji za 2014 rok

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) Wójt Gminy Osie informuje, że w roku 2014 Gmina Osie osiągnęła:
•    Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła -27,99 %
•    Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 17,00 %
•    Osiągnięty poziom ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – 208,46 %

Osie, dnia 30 kwietnia 2015 r.

====================================================

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Osie za 2013 rok Pobierz >>> (309kB) pdf

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji za 2013 rok

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) Wójt Gminy Osie informuje, że w roku 2013 Gmina Osie osiągnęła:
•    Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła -17,14 %
•    Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100%
•    Osiągnięty poziom ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – 190,82 %

Osie, dnia 16 kwietnia 2014 r.


metryczka


Wytworzył: Marek J. Lejk (13 grudnia 2012)
Opublikował: Marek Lejk (13 grudnia 2012, 10:37:21)

Ostatnia zmiana: Kamila Sękowska (20 listopada 2017, 13:58:18)
Zmieniono: zmiana w analizie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5703