OBWIESZCZENIE z dnia 05.08.2010 r. o wszczęciu w dniu 26.07.2010 r. postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego...

Osie dnia  05.08.2010 r.


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), oraz w związku z art. 49, art. 61 § 4, ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)

Wójt Gminy Osie
zawiadamia
o wszczęciu w dniu 26.07.2010 r. postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
o znaczeniu powiatowym

polegającej na przebudowie dróg powiatowych 1213C odcinek Osie-Żur, oraz 1225C odcinek Żur-Krąplewice przez teren  działek: w  gminie  Osie, w obrębie  Osie nr  124/10, 124/13, 178, 185, 383, 183, 111/1, 388, część działki 404dr, 373, 353, 294/2 i 29;  w obrębie Wałkowiska nr 20/2, 20/1, 44, 45/1, 21/1, oraz części działek znajdujących się w pasie drogowym nr 14/1, 14/2, 26, 27, 42/1; w obrębie  Brzeziny nr 4/1, 8, 5, 19 i 10; w gminie Jeżewo, w obrębie Krąplewice - nr 69, 2/1, 2/2, 5, 12/2, 103, 4/2, 1/2-a i 104/2, powiat Świecki, województwo Kujawsko-Pomorskie,

na wniosek

z dnia 23.07.2010 r. (wpływ 26.07.2010 r.), zmieniony pismem z dnia 28.07.2010 r.
(wpływ 30.07.2010 r.),
Powiatowego Zarządu Dróg (ul. Laskowicka 3, 86-100 Świecie nad Wisłą) złożony poprzez pełnomocnika - Pana Krzysztofa Żarkowa - o wydanie decyzji ustalającej lokalizację ww. inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym.

    W związku z powyższym zawiadamia się strony (właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych tą inwestycją, a także terenów przyległych do nich), że można zapoznać się z aktami tej sprawy oraz składać wnioski, uwagi i zastrzeżenia, w siedzibie Urzędu Gminy w Osiu w Wydziale Rolnictwa Ochrony Środowiska, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej – pokój nr 17 - w godzinach jego urzędowania, w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Po tym terminie zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie administracyjne w pierwszej instancji, w oparciu o zebrane materiały i dowody.                                                                                                    Wójt Gminy Osie
                                                                                                    (-) Michał Grabski


Niniejsze obwieszczenie
wywieszono na tablicach ogłoszeń
Urzędu Gminy Osie i  Urzędu Gminy Jeżewo

dnia .................................


...............................................
(podpis)

metryczka


Wytworzył: Mirosław Kłopotek (5 sierpnia 2010)
Opublikował: Ewa Reszka (5 sierpnia 2010, 12:20:53)

Ostatnia zmiana: Marek Lejk (9 sierpnia 2011, 10:57:55)
Zmieniono: przeniesienie do nowego katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2147