Obwieszczenie o przyjęciu przez Radę Gminy Osie w dniu 22 lipca 2019 r. uchwały nr VI/53/19

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Osie

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 2081)
informuję o

przyjęciu przez Radę Gminy Osie w dniu 22 lipca 2019 r. uchwały nr VI/53/19  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr 192/4, 192/7, 197/1 położonych w m. Osie, obręb ewidencyjny Osie, gm. Osie.

Z treścią w/w dokumentu wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust 3 w/w ustawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Osiu ul. Dworcowa 6, 86-158 Osie w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek - piątek  7:15 - 15:15, pok. nr 14 oraz na stronie internetowej gminy.                                                                  Wójt Gminy Osie
                                                                    Michał Grabski
Na tablicy ogłoszeń UG w Osiu i stronie BIP
wywieszono dnia 25.07.2019


metryczka


Wytworzył: Mateusz Puchowski (25 lipca 2019)
Opublikował: Mateusz Puchowski (25 lipca 2019, 10:20:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 238