Obwieszczanie z dnia 06.12.2018

Osie, dnia 06.12.2018 r.OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr 192/4, 192/7, 197/1 położonych w m. Osie, obręb ewidencyjny Osie, gm. Osie.


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Osie uchwały nr XXXIII/243/18 z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr 192/4, 192/7, 197/1 położonych w m. Osie, obręb ewidencyjny Osie, gm. Osie.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Osiu ul. Dworcowa 6,
86-150 Osie  w terminie do dnia 7 stycznia 2019 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

         
                                                               Wójt Gminy Osie

metryczka


Wytworzył: Mateusz Puchowski (6 grudnia 2018)
Opublikował: Mateusz Puchowski (6 grudnia 2018, 12:56:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 259