Obwieszczenie Starosty Świeckiego z dnia 23.02.2017 r. o wszczęciu postępowania

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŚWIECKIEGO

Na podstawie art. lid ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 ze zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zmianami) w związku z wnioskiem z dnia 30 stycznia 2017 r.
zarządcy drogi gminnej, tj.
Wójta Gminy Osie
ul. Dworcowa 6 86-150 Osie
zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
pn. "Budowa drogi gminnej - ul. Topolowa w miejscowości Szarłata", gmina Osie, województwo kujawsko-pomorskie.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest również decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości na potrzeby inwestycji. Stronami postępowania w sprawie są: wnioskodawca, właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem i znajdujących się w obszarze oddziaływania projektowanej drogi.
Wnioskowana inwestycja będzie realizowana na działkach o numerach ewidencyjnych podanych poniżej (przed nawiasem - działki przed podziałem, w nawiasach - numery działek po podziale, tłustym drukiem - działki przeznaczone pod budowę drogi):

Pełna treść obwieszczenia Pobierz >>> (656kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Kierownik Wydziału Architektury i Budownictwa (23 lutego 2017)
Opublikował: Marek Lejk (28 lutego 2017, 15:09:14)

Ostatnia zmiana: Marek Lejk (28 lutego 2017, 15:15:13)
Zmieniono: Poprawa literówki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 321