Zawiadomienie Starosty Świeckiego z dnia 23.02.2017 r. o wszczęciu postępowania

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. lid ust.5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 ze zmianami) zawiadamiam, że dnia 30 stycznia 2017 r. na wniosek zarządcy drogi gminnej, tj.
Wójta Gminy Osie
ul. Dworcowa 6 86-150 Osie

zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
pn. "Budowa drogi gminnej - ul. Topolowa w miejscowości Szarłata", gmina Osie, województwo kujawsko-pomorskie.
Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest również decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości na potrzeby inwestycji. Stronami postępowania w sprawie są: wnioskodawca, właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem i znajdujących się w obszarze oddziaływania projektowanej drogi.

Pełna treść obwieszczenia Pobierz >>> (621kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Kierownik Wydziału Architektury i Budownictwa (23 lutego 2017)
Opublikował: Marek Lejk (28 lutego 2017, 15:03:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 286