Obwieszczenie Starosty Świeckiego z dnia 2 stycznia 2017 r.

Świecie, dnia 2 stycznia 2017 r.

AB.6740.1.0.2095.2016

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŚWIECKIEGO

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zmianami) oraz art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zmianami) podaję do publicznej wiadomości informację

o wydaniu w dniu 30 grudnia 2016 r. decyzji nr 784/2016 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami z planowaną lokalizacją na terenie działek nr 48/4, 124, 57, 51, 120/2, 85, 38/4, 38/3 w obrębie ewidencyjnym Łążek, jednostce ewidencyjnej Osie.

Dane o wydanej decyzji zamieszczone zostały w publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informację o środowisku i jego ochronie pod nr 1/2017.
Informuję, że osoby zainteresowane mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Świeciu przy ul. Hallera 9 w pokoju nr 219.

Z up. Starosty
Regina Trafalska


Pełna treść obwieszczenia Pobierz >>> (281kB) pdf
Treść decyzji Pobierz >>> (1821kB) pdf
metryczka


Wytworzył: Starosta Świecki (2 stycznia 2017)
Opublikował: Marek Lejk (4 stycznia 2017, 14:41:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 306