Obwieszczenie Starosty Świeckiego z dnia 10.11.2016 r.

Świecie, dnia 10 listopada 2016 r.

Obwieszczenie Starosty Świeckiego


     Na podstawie art. lid ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 ze zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zmianami) w związku z wnioskiem z dnia 20 września 2016 r. na wniosek zarządcy dróg powiatowych (na mocy porozumienia zawartego w dniu 30 czerwca 2016 r. w Świeciu, pomiędzy Zarządem Powiatu Świeckiego, a Wójtem Gminy Osie, w sprawie przekazania zarządzania drogami powiatowymi nr 1213C Osie stacja kolejowa - Drzycim na odcinku od km 0+981 do km 4+731 oraz drogą nr 1215C Wałkowska - Jeżewo od km 1+862 do km 2+962 w trybie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych), tj.

Wójta Gminy Osie
ul. Dworcowa6
86-150 Osie


zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o    zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1213C Osie stacja kolejowa - Drzycim i nr 1215C Wałkowiska - Jeżewo, polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej o długości ok. 4,5 km", gmina Osie, województwo kujawsko-pomorskie.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest również decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości na potrzeby inwestycji. Stronami postępowania w sprawie są: wnioskodawca, właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości położonych na działkach usytuowania drogi i nieruchomości znajdujących się w jej obszarze oddziaływania.

Pełna treść obwieszczenia Pobierz >>> (1025kB) pdfmetryczka


Wytworzył: Starosta Świecki (10 listopada 2016)
Opublikował: Marek Lejk (16 listopada 2016, 14:32:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 328