Obwieszczenie o podjęciu przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwały Nr LIV/823/14 z dnia 27 października 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego.

OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
o    przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego


Na postawie art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.),

zawiadamiam

o podjęciu przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwały Nr LIV/823/14 z dnia 27 października 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu.

Wnioski należy składać w formie pisemnej:
1-    na adres Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku, ul. Bulwary im. Marszałka J. Piłsudskiego 5B, 87-800 Włocławek;
2-    za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 262) na adres e-mail: wloclawek@biuro-planowania.pl lub ustnie do protokołu w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i    Regionalnego we Włocławku, ul. Bulwary im. Marszałka J. Piłsudskiego 5B, pokój 18, w terminie do dnia 31 maja 2015 roku.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku www. biuro-planowania.pl

Marszałek
Województwa Kujawsko-Pomorskiego


Obwieszczenie Pobierz >>> (57kB) pdfmetryczka


Wytworzył: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego (16 lutego 2015)
Opublikował: Marek Lejk (16 lutego 2015, 15:31:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 537