Obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowościach Osie, Radańska i Wałkowiska w gminie Osie.Osie, 19 listopada  2012r.

Wójt Gminy Osie

O B W I E S Z C Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowościach Osie, Radańska i Wałkowiska w gminie Osie


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy:

1.     Uchwały Nr XVI/105/12 z dnia 24 października 2012r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy  ks. Semraua, w zachodniej części miejscowości Osie,
2.    Uchwały Nr XVI/106/12 z dnia 24 października 2012r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Radańska, gmina Osi,
3.    Uchwały Nr XVI/107/12 z dnia 24 października 2012r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działki nr 165, 166, 167, 168, 169, 170/2, 209/2, 210/2, 211/2, 212/2, 213/3, 213/5, 217, 218/1 i 219/1, oraz część działek nr 216, 224, 225 i 227/3 (w rejonie ulicy Bocznej) w obrębie Osie, gmina Osie,
4.    Uchwały Nr XVI/108/12 z dnia 24 października 2012r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów – działek nr 38/4, 41/3, 60/3, 61/3, 98/1 i 81/8 – w obrębie Wałkowiska, w gminie Osie.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Osie, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie, w terminie do dnia 11.12.2012
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


                                                                     
                                    Wójt Gminy Osie
                                    Michał  Grabski

metryczka


Wytworzył: Mateusz Puchowski (19 listopada 2012)
Opublikował: Mateusz Puchowski (19 listopada 2012, 12:17:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2128