Wyniki konkursu ofert na wykonywanie zadania publicznego w 2010 roku w gminie Osie w zakresie poprawy bezpieczeństwa na otwartych wodachZARZĄDZENIE    NR   187/10

WÓJTA  GMINY   OSIE
z dnia 1 marca  2010 r.


w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie  zadania publicznego w 2010 roku   w gminie Osie w zakresie poprawy bezpieczeństwa na otwartych wodach.               Na podstawie § 6 pkt 8 uchwały nr XXV/152/09 Rady Gminy Osie z dnia 7 grudnia 2009 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Osie na 2010 r.
 zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozstrzyga się   otwarty konkursu ofert na wykonywanie  zadania publicznego w 2010 roku   w gminie Osie w zakresie poprawy bezpieczeństwa na otwartych wodach poprzez wybranie oferty:

Wdeckiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Tleniu

      2. Przyznać  dotację  dla wybranej  oferty w wysokości 5.000 zł.

§ 2 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                                               Wójt Gminy Osie
                                                                                              (-) Michał Grabski


Do pobrania:
Zarządzenie Nr 187/10 pobierz>>> (92kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Beata Jagła (1 marca 2010)
Opublikował: Ewa Reszka (2 marca 2010, 14:56:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1525