OTWARTY KONKURS OFERT NA WYKONYWANIE ZADANIA PUBLICZNEGO W 2010 R. W GMINIE OSIE W ZAKRESIE POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA NA OTWARTYCH WODACH

WÓJT GMINY OSIE
86-150 Osie, ul. Dworcowa 6na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz.873 oraz  z  2004r. Nr 64, poz.593, Nr 116,  poz.2135) oraz § 6 pkt 4 uchwały Rady Gminy Osie z dnia 7 grudnia  2009 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Osie na 2010 r.


 otwarty konkurs ofert na wykonywanie  zadania publicznego w 2010 roku   w gminie Osie w zakresie poprawy bezpieczeństwa na otwartych wodach.

Wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na powyższy cel w 2010 roku : 5.000 zł.  W roku 2009 nie przeznaczono na ten cel żadnych środków.

Zasady przyznawania dotacji

Powyższe środki mają być przeznaczone na dofinansowanie zakupu wyposażenia służącego poprawie bezpieczeństwa na otwartych wodach.
Powierzenie wykonania ww. zadań lub wsparcie ich realizacji i udzielenie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art.16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96,                 poz. 873) lub innych właściwych przepisów oraz zgodnie z Rocznym Programem współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Osie na rok 2010.
O środki mogą ubiegać się stowarzyszenia i organizacje realizujące programy bezpieczeństwa na wodach.

Termin i warunki  realizacji zadania

1. Zadanie powinno być zrealizowane w 2010 roku.
2. Zadania powinny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartymi umowami oraz obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofertach.
3. Wyłoniony podmiot jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy, zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakaty, zaproszenia, regulaminy, komunikaty) informacje o tym, że zadanie dofinansowane jest przez Gminę  Osie.    
W.w informacje powinny być również podawane do publicznej wiadomości w czasie realizacji zadania.

 Termin składania ofert

1. Oferty należy składać osobiście w pokoju  nr 10 Urzędu Gminy Osie , ul. Dworcowa 6,  86-150 Osie  lub za pośrednictwem poczty do 26 lutego 2010 r. do godz. 12 00  w zamkniętych  kopertach opatrzonych opisem „Otwarty konkurs ofert na wykonywanie  zadania publicznego w 2010 roku   w gminie Osie w zakresie poprawy bezpieczeństwa na otwartych wodach”.
W dniu 26 lutego  2010 roku o godz. 13 00  w Urzędzie Gminy  Osie odbędzie się publiczne otwarcie ofert.
2. Wzór oferty realizacji zadania publicznego, ramowy wzór umowy na wykonanie zadania publicznego i wzór sprawozdania z wykonania tego zadania określa
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania  (Dz. U. nr 264, poz. 2207) .

Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

1. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż w ciągu 30 dni od ostatniego  dnia przyjmowania ofert. Przy otwarciu ofert mogą być obecne wszystkie podmioty ubiegające się o dotację.
2. Postępowanie o udzielenie dotacji prowadzone będzie w trybie jawnego wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. Zatwierdzenie oferty jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymania dotacji w terminie uzgodnionym przez strony.
4. Wybór oferty do realizacji ww. zadań nastąpi w oparciu o następujące kryteria :
- celowość oferty, jej zakres rzeczowy, zasięg i zgodność z polityką Gminy oraz z niniejszym ogłoszeniem,
- posiadanie przez wnioskodawcę odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego, ekonomicznego i rzeczowego,
- zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi dotyczącymi oferenta,
- osiągnięcia i doświadczenie wnioskodawcy w realizacji proponowanego lub podobnego projektu,
- posiadanie niezbędnych zezwoleń, upoważnień i decyzji wymaganych przepisami prawa lub innymi  przepisami i zasadami dotyczącymi rodzaju działalności lub proponowanego zadania,
- rodzaj i celowość planowanych kosztów,
- rzetelność i terminowość wykonywania i rozliczania innych zadań finansowanych z budżetu gminy.

Postanowienia końcowe

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.Osie, dnia 26.01.2010 r.                                                          WÓJT GMINY OSIE
                                                                                                     (-) Michał Grabski

Do pobrania:
Wzór oferty na realizację zadania publicznego pobierz>>> (97kB) word
Wzór umowy pobierz>>> (69kB) word
Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego pobierz>>> (74kB) word


Wytworzył: Beata Jagła (26 stycznia 2010)
Opublikował: Ewa Reszka (26 stycznia 2010, 10:31:28)

Ostatnia zmiana: Ewa Reszka (19 lutego 2010, 13:43:58)
Zmieniono: poprawa literówek

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1739

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij