Wyniki II konkursu - sport

ZARZĄDZENIE NR 97/08

WÓJTA GMINY OSIE
z dnia 10 października 2008 r.


w sprawie rozstrzygnięcia dodatkowego II konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2008 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz sportu kwalifikowanego

Na podstawie § 13 ust. 1 uchwały Rady Gminy Osie z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Osie (Dz. Urz. Województwa Kujawsko Pomorskiego Nr 60, poz. 975) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Rozstrzyga się konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2008 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz sportu kwalifikowanego poprzez wybranie oferty Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe Gmina Osie – GROM Osie
2. Przyznać dotację dla wybranej oferty w wysokości 15.000 zł.

§ 2 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski


Do pobrania:
Treść zarządzenia pobierz >>> (82kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Marek J. Lejk (10 października 2008)
Opublikował: Marek Lejk (10 października 2008, 08:20:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1718