Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie na realizację zadania publicznego 07.2020 r.

Osie, dnia 17 lipca 2020 r.


OGŁOSZENIE
o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie
na realizację zadania publicznego

„Sportowe wakacje – zajęcia sportowe, edukacyjne i integracyjne dla dzieci i młodzieży ze wsi Pruskie.

W dniu 16 lipca 2020 r. do Urzędu Gminy Osie wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie na realizację zadania publicznego w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2019  poz. 688 i 1570) pod tytułem:

„Sportowe wakacje – zajęcia sportowe, edukacyjne i integracyjne dla dzieci i młodzieży ze wsi Pruskie.”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, zamieszcza się ofertę:

1.    W Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.osie.pl w zakładce konkursy

2.    Na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Osie
 
3.    Na stronie internetowej www.osie.pl

Informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019  poz. 688 i 1570)  każdy może w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


                                                                                                 Wójt Gminy Osie

                                                                                               (-) Michał Grabski
Do pobrania:
Oferta realizacji zadania publicznego pobierz >>> (2138kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Joanna Troka (17 lipca 2020)
Opublikował: Joanna Troka (17 lipca 2020, 09:18:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 237