Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Wdeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 06.2020 r.

Osie, dnia 15 czerwca 2020 r.OGŁOSZENIE
o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez
Wdeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
na realizację zadania publicznego pt.:
„ Poprawa bezpieczeństwa na otwartych wodach, edukacja w zakresie zachowania nad wodą, prewencja i profilaktyka ”


W dniu 10 czerwca 2020 r. do Urzędu Gminy Osie wpłynęła oferta złożona przez Wdeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe na realizację zadania publicznego w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570 oraz z 2020 r. 284):

„Poprawa bezpieczeństwa na otwartych wodach, edukacja w zakresie zachowania nad wodą, prewencja i profilaktyka”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, zamieszcza się ofertę:
1.    W Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.osie.pl
2.    Na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Osie  
3.    Na stronie internetowej www.osie.pl w zakładce konkursy

Informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2019 poz. 688 i 1570 oraz z 2020 r. poz. 284) każdy możne w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

                                                                                           

                                                                                                 Wójt Gminy Osie


                                                                         (-) Michał Grabski


Do pobrania:
Oferta realizacji zadania publicznego pobierz >>> (938kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Joanna Troka (15 czerwca 2020)
Opublikował: Joanna Troka (15 czerwca 2020, 10:43:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 241