Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych w sferze: „ Propagowanie i rozwijanie kultury fizycznej i rekreacji w gminie Osie„

ZARZĄDZENIE  NR 84 /12

WÓJTA  GMINY  OSIE
z dnia  18  kwietnia 2012 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania zadań  publicznych w sferze:
              „Propagowanie i rozwijanie kultury fizycznej i rekreacji w gminie Osie „

Rodzaj zadania objętego konkursem: Turystyczne marsze na orientację.


             Na podstawie  art. 15  ust. 2 h i 2 j   Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.1 ) zarządza się, co następuje:

§ 1.  W otwartym konkursie ofert  na wsparcie wykonywania  zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu wybrano ofertę:   BRACTWO CZARNEJ WODY w Osiu, ul. Rynek 2  i została przyznana  dotacja  dla wybranej  oferty w wysokości  6.500 zł.
( słownie: sześć tysięcy pięćset złotych ).

§ 2 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu; w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.osie.pl,w siedzibie Urzędu Gminy Osie, na stronie internetowej   www.osie.pl
                                                              
                                                                               Wójt Gminy Osie
                                                                               (-) Michał Grabski


1. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz.1316, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 112 poz. 654, Nr 205 poz. 1211, Nr 209, poz.1244, Nr 208, poz. 1241, Nr 149, poz. 887, Nr 209, poz. 1244.


Wytworzył: Tadeusz Arczyński (18 kwietnia 2012)
Opublikował: Marek Lejk (20 kwietnia 2012, 16:35:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1114

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij