Dane podstawowe

Urząd Gminy Osie
ul. Dworcowa 6
86-150 Osie

czynny w godzinach:

poniedziałek - piątek 7.15 - 15.15Gmina Osie
ul. Dworcowa 6
86-150 Osie

NIP: 559-11-30-747
REGON: 092351044

KONTO BANKOWE
Bank Spółdzielczy w Osiu Nr 06 8169 0006 0010 5431 2000 0010tel.(52)
33 29 591
tel.(52) 33 29 540
tel.(52)33 29 592
tel.(52)33 29 740
fax.
(52) 33 29 591

e-mail:  Sekretariat: sekretariat@osie.pl
e-mail:  Sekretarz: sekretarz@osie.pl

Strona internetowa www    www.osie.pl
Lp.
Nazwisko i imię
Stanowisko
Nr telefonu
1.
Jagła
Beata   
Sekretarz
530702649
2.
Stosik-Adrych
Lidia
Skarbnik, Kierownik Referatu Finansów i Rachunkowości
530702658
3.
Krupa
Krystyna
Kierownik USC i ds. ewidencji ludności
530702656
4.
Lejk
Marek
Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej 530702640
5.
Słomska
Ewa
Kierownik Referatu Organizacyjnego
534644062
6.
Bączkowska Magdalena

Zastępstwo Joanna Troka
ds. działalności gospodarczej i rozwoju gminy, Inspektor ochrony danych530702665
7.
Janke-Puchowska Blankads. księgowości i rozliczania opłat za odpady komunalne
530702660
8.
Kumkowska
Justyna
ds. płac i księgowości budżetowej
530702663
9.
Nowak Agnieszka
ds. księgowości budżetowej
530702650
10.
Ostrowska Helena
ds. rozliczeń podatków
530702659
11.
Ostrowska Iwona
ds. zarządzania kryzysowego i obronności, Kierownik Kancelarii Materiałów Niejawnych530702668
12.
Pawlak
Anna
ds. gospodarki nieruchomościami i zamówień publicznych
530702669
13.
Porożyński Łukasz
ds. informatyki i promocji
530702655
14.
Puchowski Mateusz
ds. zagospodarowania przestrzennego, budownictwa i gospodarki wodnej
530702653
15.
Sękowska Kamila
ds. gospodarki odpadami i drogownictwa
530702645
16.
Troka
Joanna
ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, kultury, sportu, turystyki i sekretariatu
530702665
17.
Tysarczyk
Justyna
ds. ochrony przyrody i środowiska
530702661
18.
Wesołowska Agnieszka

Zastępstwo
Michalina Leśniak
ds. wymiaru podatków i rozliczeń VAT
531037587
19.
Wiśniewska Michalina
ds. obsługi rady gminy i oświaty, zastępca kierownika USC
530702667


INFORMACJA W SPRAWIE PRZYJMOWANIA SKARG I WNIOSKÓW pobierz>>> (240kB) pdfW celu ułatwienia załatwiania s praw w Urzędzie Gminy Osie osobom mającym trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się i realizując równocześnie ustawę o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) Wójt Gminy Osie informuje, iż istnieje możliwość załatwiania spraw z pomocą tłumacza języka migowego.

Aby skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego należy:

- zgłosić zamiar skorzystania z usług tłumacza języka migowego na co najmniej 3 dni robocze przed terminem planowanej przybyciu do Urzędzie ( z wyłączeniem sytuacji nagłych).

- wskazać metodę komunikowania się oraz rodzaj lub tematykę załatwianej sprawy.

Zgłoszenia należy dokonać w jednej z poniższych form:

1. Wypełnić wniosek o pomoc tłumacza języka migowego i:

a) dostarczyć go osobiście lub drogą pocztową do siedziby Urzędu Gminy Osie, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie

b) przesłać go faxem na nr tel. 52 33 29 591;

c) przesłać go e-mailem na adres: sekretariat@osie.pl .

2. Zgłosić telefonicznie (za pośrednictwem osoby trzeciej, posiadającej sprawność komunikowania się) na nr: 52 33 29 540, 52 33 29592 lub 52 33 29 740;

3. Za pośrednictwem innej upoważnionej osoby fizycznej.

Pomoc tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Urzędzie jest bezpłatna dla osób uprawnionych, będących osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

metryczka


Wytworzył: Dominik Ziółkowski (17 lutego 2005)
Opublikował: Dominik Ziółkowski (17 lutego 2005, 14:29:26)

Ostatnia zmiana: Joanna Troka (17 listopada 2020, 07:41:46)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 36891