Zarządzenie nr 233/10Wójta Gminy Osiez dnia 15 listopada 2010w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Osie na 2011 r.

Zarządzenie nr 233/10
Wójta Gminy Osie
z dnia 15 listopada 2010


w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Osie na 2011 r.

  Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240  z 2009 r. z póz. zm.)                                                        Z a r z ą d z a m:

                                                              § 1


1.    Przedstawić Radzie Gminy  Osie  oraz  Regionalnej Izbie Obrachunkowej                
       w  Bydgoszczy projekt budżetu Gminy Osie na 2011 r. wraz z projektem uchwały  w     
       sprawie wieloletniej prognozy finansowej finansową na lata 2011 - 2016.


                                                             § 2


2.    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w sposób        
       zwyczajowo przyjęty.                                        
                                                                                    Wójt Gminy Osie
                                                                                    (-) Michał Grabski

Do pobrania:
Zarządzenie Nr 233/10 pobierz>>> (68kB) pdf
Projekt uchwały budżetu Gminy pobierz>>> (137kB) pdf
Załącznik Nr 1 pobierz>>> (76kB) pdf
Informacja opisowa dochody pobierz>>> (74kB) pdf
Załącznik Nr 1a pobierz>>> (55kB) pdf
Załącznik Nr 2 pobierz>>> (116kB) pdf
Informacja opisowa wydatki pobierz>>> (88kB) pdf
Załącznik Nr 3 pobierz>>> (52kB) pdf
Załącznik Nr 4 pobierz>>> (48kB) pdf
Załącznik Nr 5 pobierz>>> (64kB) pdf
Załącznik Nr 6 pobierz>>> (76kB) pdf
Załącznik Nr 7 pobierz>>> (71kB) pdf
Załącznik Nr 8 pobierz>>> (63kB) pdf
Załącznik Nr 9 pobierz>>> (62kB) pdf
Załącznik Nr 10 pobierz>>> (47kB) pdf
Projekt uchwały WPF pobierz>>> (65kB) pdf
Załącznik Nr 1 pobierz>>> (100kB) pdf
Załącznik Nr 2 pobierz>>> (65kB) pdf

metryczka


Opublikował: Ewa Reszka (19 listopada 2010, 11:54:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1204