Zarządzenie nr 229/10Wójta Gminy Osiez dnia 19 października 2010w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego

Zarządzenie nr 229/10
Wójta Gminy Osie
z dnia 19 października 2010


w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego

    Na podstawie umowy Nr 1/K/09 zawartej w dniu 18 czerwca 2009 r. w Osiu pomiędzy Gminą Osie a Zakładem Usług Wodnych, Andrzej Musiał
ul. Świecka 90, 89-500 Tuchola

§ 1. Powołać Komisję odbioru końcowego inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej dla miejscowości Wałkowiska, Brzeziny, Osie – II i III etap”

w następującym składzie:


 1. Marek Lejk                             - przewodniczący
 2. Julian Krasucki                       - członek
 3. Anna Pawlak                          - członek
 4.  Przemysław Siekierkowski    - członek
 5. Włodzimierz Powierża            - członek
                                       
§ 2. 1. Do zadań komisji należy dokonanie odbioru końcowego inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej dla miejscowości Wałkowiska, Brzeziny, Osie – II i III etap”.

         2. Termin odbioru ustalam na dzień 27.10.2010 r. godz. 11:00. w Urzędzie Gminy Osie pok. nr 3.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                                   Wójt Gminy Osie
                                                                                   (-) Michał Grabski


Do pobrania:
Zarządzenie Nr 229/10 pobierz>>> (92kB) pdf


metryczka


Opublikował: Ewa Reszka (20 października 2010, 11:01:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1274