Zarządzenie nr 225/10Wójta Gminy Osiez dnia 27 września 2010w sprawie opracowania projektu budżetu na 2011 r.

Zarządzenie nr 225/10
Wójta Gminy Osie
z dnia 27 września 2010


w sprawie opracowania projektu budżetu na 2011 r.


             Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 1 i 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm. ) oraz Uchwały Rady Gminy Osie z dnia 9 października 2002 r.  w sprawie: procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zarządzam co następuje :

§ 1. Rozpocząć prace wstępne związane z opracowaniem projektu budżetu dla Gminy Osie na
       2011 r.

§ 2. Prace nad projektem prowadzić w oparciu o założenia zawarte w Zarządzeniu Nr 224/10
       z dnia 27 września 2010 r.

§ 3. Ustalić ostateczny termin składania wniosków do budżetu gminy na 2011 r. na dzień  31    
       października 2011 r.

§ 4. Wnioski należy składać wg wzorów określonych w Zarządzeniu Nr 154/09 z dnia 21
       września 2009 r.( wzory określono w załącznikach 1 - 5 do zarządzenia )

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dnem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób  
       zwyczajowo przyjęty.                                                                                                 Wójt Gminy Osie
                                                                                                 (-) Michał GrabskiDo pobrania:
Zarządzenie Nr 225/10 pobierz>>> (67kB) pdf

metryczka


Opublikował: Ewa Reszka (5 października 2010, 15:47:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1233