Zarządzenie nr 169/09Wójta Gminy Osiez dnia 25 listopada 2009w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w jednostkach ochotniczych straży pożarnych Gminy Osie

Zarządzenie nr 169/09
Wójta Gminy Osie
z dnia 25 listopada 2009


w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w jednostkach ochotniczych straży pożarnych Gminy Osie

Na podstawie art. 26  ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223  i Nr 165, poz. 1316) oraz § 13 instrukcji inwentaryzacyjnej wprowadzonej Zarządzeniem Nr 134/07/ Wójta Gminy Osie z dnia 28 marca 2007 r.  zarządza się, co następuje:

§ 1. Przeprowadzić spis z natury w  jednostkach ochotniczych straży pożarnych Gminy Osie :

1)    rzeczowych składników majątku  (materiałów, towarów i wyposażenia);
2)    środków trwałych (z wyłączeniem trudnych oglądowi oraz gruntów);
3)    maszyn i urządzeń objętych inwestycjami rozpoczętymi.


§ 2. Powołuję komisję inwentaryzacyjną, w której skład wchodzą:

1.   Iwona Ostrowska           - przewodnicząca
2.   Gabriela Suchomska      - członek komisji
3.   Grzegorz Kozak             - członek komisji

§ 3. Osoby powołane na członków komisji ponoszą pełną odpowiedzialność za całościowe oraz zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie spisu z natury.

§ 4.  Inwentaryzację należy przeprowadzić na dzień 31 grudnia  2009 r. i po jej zakończeniu przekazać skarbnikowi gminy.

§ 5. Arkusze spisowe zostaną wydane  przewodniczącemu komisji spisowej.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Wójt Gminy Osie
(-) Michał GrabskiDo pobrania:
zarządzenie Nr 169/09 pobierz>>> (74kB) pdf

metryczka


Opublikował: Ewa Reszka (27 listopada 2009, 13:36:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1568