Zarządzenie nr 167/09Wójta Gminy Osiez dnia 23 listopada 2009w sprawie powołania komisji odbioru końcowego inwestycji

Zarządzenie nr 167/09
Wójta Gminy Osie
z dnia 23 listopada 2009


w sprawie powołania komisji odbioru końcowego inwestycji


Na podstawie §  6 ppkt.3 umowy Nr 1/B/09 z dnia 01.09.2009r. r. pomiędzy Gminą Osie a Konsorcjum Budowlane Lider Konsorcjum: Firma Handlowo-Usługowo- Budowlana „MAXI-MIX Kazimierz Felski, ul. Wybickiego 17,
83-424 Lipusz

§ 1.  Powołać Komisję odbioru końcowego inwestycji pn.
    Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012”
w następującym składzie:

1. Julian Krasucki
2. Marek Lejk
3. Anna Pawlak
4. Marek Miesała

§ 2. 1. Do zadań Komisji należy dokonać odbioru końcowego zadania:
  Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012”.
       2. Termin odbioru ustalam na dzień 25.11.2009r godz. 14:00.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski
Do pobrania:
Zarządzenie Nr 167/09 pobierz>>> (77kB) pdf

metryczka


Opublikował: Ewa Reszka (25 listopada 2009, 12:42:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1291