Zarządzenie nr 165/09Wójta Gminy Osiez dnia 12 listopada 2009w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej dla Gminy Osie na 2010 rok.

Zarządzenie nr 165/09
Wójta Gminy Osie
z dnia 12 listopada 2009


w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej dla Gminy Osie na 2010 rok.


          Na podstawie art. 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104  z 2005 r. z póz. zm.)                                                        Z a r z ą d z a m

                                                              § 1


1.    Przedłożyć  Radzie  Gminy  Osie  oraz  Regionalnej Izbie Obrachunkowej                
      w  Bydgoszczy projekt uchwały budżetowej  dla Gminy Osie na 2010 r.


                                                             § 2


2.    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania podlega ogłoszeniu w sposób        
zwyczajowo przyjęty.               
Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski                       


Do pobrania:
Zarządzenie Nr 165/09 pobierz>>> (67kB) pdf
Projekt uchwały pobierz>>> (100kB) pdf
Załącznik Nr 1 pobierz>>> (70kB) pdf
Załącznik Nr 1a pobierz>>> (68kB) pdf
Załącznik Nr 2 pobierz>>> (109kB) pdf
Załącznik Nr 2a pobierz>>> (86kB) pdf
Załącznik Nr 3 pobierz>>> (66kB) pdf
Załącznik Nr 3a pobierz>>> (66kB) pdf
Załącznik Nr 4 pobierz>>> (63kB) pdf
Załącznik Nr 5 pobierz>>> (54kB) pdf
Załącznik Nr 5a pobierz>>> (73kB) pdf
Załącznik Nr 6 pobierz>>> (63kB) pdf
Załącznik Nr 7 pobierz>>> (61kB) pdf
Załącznik Nr 8 pobierz>>> (72kB) pdf
Załącznik Nr 9 pobierz>>> (69kB) pdf
Załącznik Nr 10 pobierz>>> (54kB) pdf
Załącznik Nr 11 pobierz>>> (50kB) pdf
Załącznik Nr 12 pobierz>>> (65kB) pdf
Załącznik Nr 13 pobierz>>> (48kB) pdf


metryczka


Opublikował: Ewa Reszka (25 listopada 2009, 10:32:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1290