Zarządzenie nr 163/09Wójta Gminy Osiez dnia 6 listopada 2009w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji gruntów stanowiących własność Gminy Osie

Zarządzenie nr 163/09
Wójta Gminy Osie
z dnia 6 listopada 2009


w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji gruntów stanowiących własność Gminy Osie

               Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223  i NR 165, poz. 1316)  zarządza się, co następuje:


§ 1. Przeprowadzić inwentaryzację gruntów stanowiący własność Gminy Osie.

§ 2. Powołać komisję inwentaryzacyjną w składzie:

               1.  Krasucki Julian                          - przewodnicząca komisji
               2.  Borys Ryszard                           - członek komisji
               3.  Pawlak Anna                             - członek komisji

§ 3. Osoby powołane na członków Komisji  ponoszą pełną odpowiedzialność za całościowe oraz zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie inwentaryzacji .

§ 4. Inwentaryzację należy przeprowadzić na dzień 31 grudnia  2009 r. i po jej zakończeniu przekazać skarbnikowi gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
    


Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski

Do pobrania:
Zarządzenie Nr 163/09 pobierz>>> (83kB) pdf

metryczka


Opublikował: Ewa Reszka (10 listopada 2009, 15:19:38)

Ostatnia zmiana: Ewa Reszka (16 listopada 2009, 11:21:28)
Zmieniono: zmiana daty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1679