Zarządzenie nr 162/20Wójta Gminy Osiez dnia 31 grudnia 2020w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu Gminy Osie i Urzędu Gminy Osie oraz instrukcji ewidencji i poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz procedur kontroli w zakresie prowadzenia egzekucji zaległości podatkowych w Urzędzie Gminy Osie

Zarządzenie nr 162/20
Wójta Gminy Osie
z dnia 31 grudnia 2020


w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu Gminy Osie i Urzędu Gminy Osie oraz instrukcji ewidencji i poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz procedur kontroli w zakresie prowadzenia egzekucji zaległości podatkowych w Urzędzie Gminy Osie

       Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 351 ze zm.) oraz zgodnie z art. 40 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) i § 19, 20, 21 i 22 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 342) zarządza się, co następuje: wprowadza się, jako obowiązujące od dnia 1 stycznia 2021 r. zasady (politykę) rachunkowości dla budżetu Gminy Osie i Urzędu Gminy Osie:Do pobrania:
Zarządzenie Nr 162/20 pobierz >>> (30530kB) pdf

metryczka


Opublikował: Joanna Troka (18 marca 2021, 13:33:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 47