Zarządzenie nr 172/21Wójta Gminy Osiez dnia 22 lutego 2021w sprawie zatwierdzenia organizacji ruchu na ulicy Mickiewicza w Osiu

Zarządzenie nr 172/21
Wójta Gminy Osie
z dnia 22 lutego 2021


w sprawie zatwierdzenia organizacji ruchu na ulicy Mickiewicza w Osiu

        Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i  1378) w związku z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020r., poz. 470, 471, 1087 i 2338 oraz z 2021 r. poz. 53) w związku z art. 10 ust 7 i 10a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568, 695, 187 i 1517) §2 ust. 2, §3 ust. 1 a pkt 3 i 4, §6 ust. 1 oraz §8 ust. 2 pkt 1 lit. a i ust. 7 Rozporządzenia z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) zarządzam, co następuje:Do pobrania:
Zarządzenie Nr 172/21 pobierz >>> (627kB) pdf

metryczka


Opublikował: Joanna Troka (22 lutego 2021, 14:31:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 91