Zarządzenie nr 171/21Wójta Gminy Osiez dnia 15 lutego 2021w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2021 rok

Zarządzenie nr 171/21
Wójta Gminy Osie
z dnia 15 lutego 2021


w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2021 rok

      Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) oraz §  12 pkt 2 Uchwały Nr XVIII/133/20 Rady Gminy Osie z dnia 30 grudnia 2020 r. zarządzam, co następuje:


Do pobrania:
Zarządzenie Nr 171/21 pobierz >>> (509kB) pdf

metryczka


Opublikował: Joanna Troka (22 lutego 2021, 14:23:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 72