Zarządzenie nr 169/21Wójta Gminy Osiez dnia 8 lutego 2021w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Osie w 2021 roku

Zarządzenie nr 169/21
Wójta Gminy Osie
z dnia 8 lutego 2021


w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Osie w 2021 roku

     Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r.,  poz. 1057) oraz  w związku z § 13 ust. 1 Uchwały Nr XVI/163/20 Rady Gminy Osie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie gminy Osie na 2021 rok, zarządza się co następuje:


Do pobrania:
Zarządzenie Nr 169/21 pobierz >>> (241kB) pdf

metryczka


Opublikował: Joanna Troka (8 lutego 2021, 13:45:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 89