Zarządzenie nr 168/21Wójta Gminy Osiez dnia 2 lutego 2021w sprawie odwołania i powołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zarządzenie nr 168/21
Wójta Gminy Osie
z dnia 2 lutego 2021


w sprawie odwołania i powołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

        Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i 1378)  art. 9a ust. 2  ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 poz. 218 i 956) § 2 ust. 1 pkt 3 i  ust. 2  uchwały Nr VIII/52/11 Rady Gminy Osie z dnia 4 października 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2011 r. Nr 257, poz. 2520) zarządzam, co następuje:


Do pobrania:
Zarządzenie Nr 168/21 pobierz >>> (399kB) pdf


metryczka


Opublikował: Joanna Troka (3 lutego 2021, 11:39:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 86