Zarządzenie nr 163/21Wójta Gminy Osiez dnia 22 stycznia 2021w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Osie oraz kryteriów branych pod uwagę i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Zarządzenie nr 163/21
Wójta Gminy Osie
z dnia 22 stycznia 2021


w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Osie oraz kryteriów branych pod uwagę i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i oraz z 2021 r. poz. 4) zarządza się, co następuje:
Do pobrania:
Zarządzenie Nr 163/21 pobierz >>> (1246kB) pdf

metryczka


Opublikował: Joanna Troka (25 stycznia 2021, 14:34:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 69