Zarządzenie nr 152/20Wójta Gminy Osiez dnia 3 grudnia 2020w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę

Zarządzenie nr 152/20
Wójta Gminy Osie
z dnia 3 grudnia 2020


w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę

      Na podstawie art. 33 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2020 r. poz. 713 i 1378), art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) zarządzam, co następuje:


Do pobrania:
Zarządzenie Nr 152/20 pobierz >>> (159kB) pdf

metryczka


Opublikował: Joanna Troka (4 grudnia 2020, 13:42:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 78