Zarządzenie nr 149/20Wójta Gminy Osiez dnia 13 listopada 2020w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) w Gminie Osie

Zarządzenie nr 149/20
Wójta Gminy Osie
z dnia 13 listopada 2020


w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) w Gminie Osie

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 3 ustawy  z dnia 5 września 2016 roku o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018r. poz. 280), a także w związku wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z  29 września 2015r. (C-276/14), zarządzam, co następuje:

Do pobrania:
Zarządzenie Nr 149/20 pobierz>>>> (1760kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Lida Stosik Adrych
Opublikował: Łukasz Porożyński (25 listopada 2020, 15:10:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 67