Zarządzenie nr 137/20Wójta Gminy Osiez dnia 17 września 2020w sprawie przyjęcia założeń do projektu budżetu na 2021 rok

Zarządzenie nr 137/20
Wójta Gminy Osie
z dnia 17 września 2020


w sprawie przyjęcia założeń do projektu budżetu na 2021 rok

       Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) oraz  na  podstawie uchwały Nr XXIII/166/13 Rady Gminy Osie z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Osie zarządzam, co następuje:Do pobrania:
Zarządzenie Nr 137/20 pobierz >>> (1197kB) pdf

metryczka


Opublikował: Joanna Troka (18 września 2020, 14:09:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 49