Zarządzenie nr 132/20Wójta Gminy Osiez dnia 31 sierpnia 2020w sprawie przedstawienia Informacji z wykonania budżetu Gminy Osie za I półrocze 2020 r., Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Osie oraz realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 roku

Zarządzenie nr 132/20
Wójta Gminy Osie
z dnia 31 sierpnia 2020


w sprawie przedstawienia Informacji z wykonania budżetu Gminy Osie za I półrocze 2020 r., Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Osie oraz realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 roku

    Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649  i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) zarządzam, co następuje:


Do pobrania:
Zarządzenie Nr 132/20 pobierz >>> (7903kB) pdf     

metryczka


Opublikował: Joanna Troka (2 września 2020, 11:31:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 83