Zarządzenie nr 130/20Wójta Gminy Osiez dnia 24 sierpnia 2020w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 130/20
Wójta Gminy Osie
z dnia 24 sierpnia 2020


w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 9 g ust. 2  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215)  zarządzam, co następuje:
 
           § 1. Powołuję komisję egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela Pani Agnieszki Majka, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w składzie :
 
1)  Beata Jagła            – przedstawiciel organu prowadzącego szkołę (przewodnicząca)
2)  Agnieszka Hyżyk     – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
3)  Aleksandra Kater     – dyrektor Szkoły Podstawowej w Osiu
4)  Janusz  Brózdowski  –  ekspert
5)  Leszek Ciepłuch      –  ekspert
 
       § 2. Tryb działania Komisji określa rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. poz. 1574).
 
       § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pobrania:

Zarządzenie Nr 130/20 pobierz>>>> (239kB) pdf
 
 

metryczka


Opublikował: Łukasz Porożyński (26 sierpnia 2020, 11:08:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 110