Zarządzenie nr 107/20Wójta Gminy Osiez dnia 30 kwietnia 2020w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzezinach

Zarządzenie nr 107/20
Wójta Gminy Osie
z dnia 30 kwietnia 2020


w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzezinach

      Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r. poz. 713 ),  oraz § 11h ust. 1a pkt 2 oraz ust. 1c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, 530, 564, 657 i 781) zarządzam, co następuje:Do pobrania:
Zarządzenie Nr 107/20 pobierz >>> (214kB) pdf

metryczka


Opublikował: Joanna Troka (4 maja 2020, 08:30:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 305