Zarządzenie nr 93/20Wójta Gminy Osiez dnia 25 lutego 2020w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w gminie Osie w 2020 roku.

Zarządzenie nr 93/20
Wójta Gminy Osie
z dnia 25 lutego 2020


w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji w gminie Osie w 2020 roku.

      Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019,  poz. 688 i 1570) oraz  w związku z § 13 ust. 1 Uchwały Nr VIII/63/19 Rady Gminy Osie  z dnia 19 listopada  2019 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie gminy Osie na 2020 rok, zarządza się co następuje:


Do pobrania:
Zarządzenie Nr 93/20 pobierz >>> (250kB) pdf

metryczka


Opublikował: Joanna Troka (25 lutego 2020, 12:03:10)

Ostatnia zmiana: Joanna Troka (27 lutego 2020, 09:57:11)
Zmieniono: literówka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 80