Zarządzenie nr 89/20Wójt Gminy Osiez dnia 27 stycznia 2020w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Osie w 2020 roku

Zarządzenie nr 89/20
Wójt Gminy Osie
z dnia 27 stycznia 2020


w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonywania zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Osie w 2020 roku

       Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019,  poz. 688 i 1570) oraz  w związku z § 13 ust. 1 Uchwały Nr VIII/63/19 Rady Gminy Osie  z dnia 19 listopada  2019 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie gminy Osie na 2020 rok, zarządza się co następuje:Do pobrania:
Zarządzenie Nr 89/20 pobierz>>> (245kB) pdf

metryczka


Opublikował: Joanna Troka (27 stycznia 2020, 10:00:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 65